Horse Master Dyrkningsvejledning

God vedligeholdelse er vigtigt for at bevare en sund og stærk græsfold. Det sikrer et godt udbud af græs og mindsker risikoen for, at din hest pådrager sig skader eller sygdomme.

Forberedelse

Rent areal

Fjern først alt ukrudt. Fræs herefter det gamle græstæppe, og pløj det til ca. 20 cm’s dybde.

pH

Få pH’en på plads (sand 5,5, ler 6,0).

Gødskning

Gød arealet med husdyrgødning før udsåningen.

Såbed Forbered et plant og fast såbed. Udfør arbejdsgangene hurtigst muligt efter hinanden, så fugten i pløjelaget bevares.

Omlægning

Såperiode

Fra februar til oktober.

Udsædsmængde

80 kg pr. ha (omlægning) / 40 kg pr. ha (eftersåning).

Udsåningsdybde

1,0-1,5 cm. Straks efter såningen tromles jorden med en Cambridge-tromle.

Eftersåning

Start med at bekæmpe ukrudtet. Klip efterfølgende græsset kort. Løsn herefter det øverste jordlag med en agerslæber eller rive, så græsfrøene får en god kontakt med jorden. Forsøg at planlægge arbejdet, så du sår lige inden en regnbyge.

Gødskning

Gødskning med husdyrgødning

  • Start så tidligt på året som muligt, og fordel gødskningen over de måneder, hvor det er tilladt at køre gylle ud (www.mst.dk).
  •  Den optimale gødskning opnås ved at anvende 15 ton husdyrgødning pr. hektar pr. gang.
  •  Der kan udbringes husdyrgødning op til tre gange årligt.
  •  Kvæggylle egner sig bedst til en hestefold.

Gødskning med kunstgødning

  •  Det maksimale græsudbytte opnås, ved at der gødes med kunstgødning ad flere, mindre omgange (4-6 gange om året) som supplement til husdyrgødningen.
  • Hestene må først lukkes på fold en uge efter gødskningen.
tidsbestemmelse

Forsøg at planlægge arbejdet, så du gøder lige inden en regnbyge.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse Fjern hestepærer hver dag.

 

Høst

Græsning

Anvend et rotationsgræsningssystem med flere folde (3-5 stk.) for at opnå god genvækst og forebygge overgræsning. Lad ikke planterne sætte for lange stængler.

Cutting height

Mindst 6 cm.

back