Horse Master odlingshandbok

God skötsel är avgörande för att beteshagarna alltid ska vara fyllda med friskt, tjockt gräs. Detta säkerställer god tillgång på gräs och minskar risken för att din häst drabbas av skador eller blir sjuk.

Förberedelser

Rengör gräsytan

Rensa först bort allt ogräs. Klipp sedan den gamla gräsytan och plöj marken till ett djup av ca 20 cm.

pH

Justera pH-värdet (5,5 - 7,0 beroende på jordart).

Gödsling

Gödsla gräsytan med stallgödsel innan plöjning.

Såbädd

Skapa en jämn och stabil såbädd. Utför åtgärderna så snabbt som möjligt, i följd efter varandra, så att markfukten bevaras. Rådgör sedan med din leverantör för att få de bästa rekommendationerna för din betesmark.

Sådd

Period för sådd

april till september.

Mängd som ska sås

80 kg per hektar (nysådd)/40 kg per hektar (översådd).

Sådjup

1,0 - 1,5 cm. Vält såbädden direkt efter sådden.

Översådd

Börja med att rensa bort ogräs. Därefter behöver du slå gräset kort. Luckra sedan upp det översta lagret med en harv eller ett annat jordbearbetningsredskap så att gräsfröerna får bra kontakt med jorden. Så gärna innan regn. Stora regnmängder eller slagregn bör dock undvikas om du har skårpbildande jord.

Gödsling

Gödsla med stallgödsel

  • Börja så tidigt som möjligt på året och fördela gödslingen under de månader då gödselspridning är tillåten.
  • För optimal gödsling, använd femton ton stallgödsel per hektar åt gången.
  • Du kan gödsla med stallgödsel upp till tre gånger per år.

Gödsling med konstgödsel

  • För maximal gräsavkastning bör du, förutom stallgödsel applicera små doser konstgödsel (4 - 6 gånger per år).
  • Hästar bör inte beta i hagen veckan efter gödslingen.
Timing

Försök att koordinera gödslingen precis innan det ska komma regn.

Underhåll

Underhåll Forsla bort hästspillning varje dag.

Skörd

Bete

Använd ett betessystem med flera hagar (3 - 5) för god återväxt och för att förhindra överbetning. Låt inte för stor del av grödan gå i blom.

Klipphöjd

Minst 6 cm.

back